tips

Tips

Grundtips för maximal lågbeskattad utdelning från fåmansaktiebolag (fåab):

  • Starta bolaget före nyårsafton istället för efter
  • Inför varje kalenderår, planera årets löneuttag, speciellt kring bolagets bokslutsdag om den ej är 31/12.
  • Inför varje kalenderårsskifte, kontrollera om det är ekonomiskt att ta ut mer lön för att uppnå årets lönekrav
  • Om du äger mer än 50% av flera fåab som betalar ut lön, kan det vara fördelaktigt att organisera bolagen i en koncern
  • Förmån för tjänstebil kan växlas mot ökad bruttolön samt nettolöneavdrag motsvarande bilförmånsvärdet, för att bruttolönesumman skall maximeras

 

Tips för att överlämna komplett och välstrukturerat material till oss, för att minimera dina kostnader för:

Kontakta oss för att få mer information kring tipsen.