Gruppbild trappan redigerad

Om oss

Parsells affärsidé är att utifrån de små och medelstora företagens behov erbjuda tjänster, inom revision och näraliggande områden, som är av hög kvalitet och ger kunden upplevda mervärden.

Det innebär att vi finns till hands för Er och anpassar oss efter Ert behov. Målsättningen är att utnyttja erfarenheterna av de tusentals bokslut, revisioner och deklarationer vi genomfört och på så sätt skapa ett mervärde. Vår stabila kundkrets och låga personalomsättning innebär goda förutsättningar att nå ett fördjupat och effektivt samspel med våra kunder. Nästan inga marknadsföringsåtgärder genomförs men trots det ökar våra uppdrag ständigt i antal och omfattning, varför vi regelbundet söker erfarna medarbetare.

Historia

Företaget grundades i slutet av 1920-talet av Oscar Parsell. I samband med sin pensionering 1971 överlät han byrån till Einar Hamberg. Verksamheten hade då främst varit inriktad mot redovisning men Einar styrde byråns inriktning till att mer och mer omfatta revision. 1996 överlät Einar Hamberg byrån till sina söner Magnus och Jan, som prioriterade revisionsnära tjänster i sin strävan att betjäna varje kund på bästa sätt. Från 2020 har Parsells ägarskara utökats med auktoriserade revisorerna Alexandra och José.