tjanster

Tjänster

Ert behov är utgångspunkt för oss, oavsett om det gäller en specifik tjänst eller om Ni önskar fortlöpande guidning genom livet som företagare. Utifrån Ert behov kan vi erbjuda en kombination av tjänster.

Vi arbetar gärna utifrån ett helhetsperspektiv som utöver årsredovisning och revision kan omfatta bland annat skattefrågor och långsiktiga mål. Då ökar möjligheterna att vår omfattande erfarenhet kan komma Er till del.

I vissa fall begränsar jävsregler våra möjligheter att utföra både redovisnings- och revisionstjänster åt samma kund. Välkommen att kontakta oss om ert behov, så berättar vi vad vi kan göra för er.


Vi erbjuder

  • Bokslut – Årsredovisning
  • Revision
  • Deklaration – Konsultationer
  • Skatterådgivning
  • Konkursutredningar